Colega_Logo

Ang mga karapatang pantao ay pantay na pag-aari ng lahat. Ang site na ito, ang mga mapagkukunan nito, ang aming organisasyon, at lahat ng aming inaalok ay para sa iyo—mga guro, facilitator, at mag-aaral. Tinatawag namin ang aming diskarte na Colega, ibig sabihin ay iyong kaibigan at kasosyo sa pagtuturo at pag-aaral tungkol sa mga karapatang pantao. Sa pamamagitan ng edukasyon sa karapatang pantao, matutulungan ka ng Colega na bumuo ng mga kasanayan at saloobin na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, dignidad, kabaitan, pagpaparaya, at paggalang sa iyong komunidad at sa buong mundo.

 

Mag-scroll pababa para ma-access ang aming mga manwal sa Tagalog

Manwal sa Tagalog