Lessons in Vietnamese – Old Site

BÀI HỌC TIẾNG VIỆT

Thông qua giáo dục nhân quyền, bạn, gia đình và cộng đồng của bạn có thể có được kiến ​​thức, kỹ năng và sẵn sàng tạo ra sự khác biệt tích cực. Chúng tôi gọi cách tiếp cận của chúng tôi là Colega. Colega là bạn của bạn, đối tác của bạn, đối tác của bạn trong việc giảng dạy và học tập về nhân quyền. Những tài liệu này, trang web này, tổ chức của chúng tôi và mọi thứ chúng tôi có là dành cho bạn, giáo viên và học sinh. Colega nhằm giúp bạn phát triển các kỹ năng và thái độ thúc đẩy bình đẳng, nhân phẩm, tính đa nhân cách, lòng khoan dung và sự tôn trọng trong cộng đồng, xã hội của bạn và trên toàn thế giới. Công ước về quyền trẻ em cũng như Tuyên ngôn thế giới về quyền con người là cơ sở và nguồn cảm hứng cho các sách hướng dẫn Colega. Tải xuống các bài học miễn phí bên dưới.

BÀI HỌC CHO TRẺ LỨA TUỔI 6 – 10

Bài học trong 30 phút

Những nội dung khóa học:

Bìa và Mục lục

Bài 2: Tôi có quyền

Bài 3: Đây có phải là phân biệt đối xử?

Bài 4: Gia đình, một điều tốt đẹp

Bài 5: Tình yêu thương ở nhà

Bài 6: Tôi có thể lựa chọn!

Bài 7: Tự do học tập, An toàn biểu đạt

Bài 8: Quyền Được là chinh minh

Bài 9: Lao động trẻ em là không công bằng!

Bài 10: Tôi đến trường

Bộ công cụ hỗ trợ